Kaupintavaraston ja kaupintarahoitusjärjestelyn kirjanpidollisesta käsittelystä

15.5.2012
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Tilitoimisto pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa asiakkaansa kaupintarahoitusjärjestelystä. Asiakkaan tekemän osto- ja kaupintasopimuksen tarkoituksena oli, että rahoittaja tarjoaa kauppiaalle rahoituspalvelua ajoneuvojen kauppaa varten siten, että kauppias myy omistamansa ajoneuvot rahoittajalle ja saa tältä oikeuden niiden kaupintaan.

Kirjanpitolautakunta katsoi, ettei kauppiaan rahoittajalle myymän ajoneuvon hankintamenosta voida merkitä kaupan jälkeen osaakaan kauppiaan vaihto-omaisuuteen. Ajoneuvojen myynnit rahoittajalle eivät ole kirjanpidollisesti näennäisiä, koska myydyt ajoneuvot eivät enää kuulu kauppiaan omaisuuteen esimerkiksi tämän mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa. Lisäksi kirjanpitolautakunta totesi, ettei rahoittajalle jo myytyjen ajoneuvojen merkitseminen kauppiaan taseeseen varoiksi anna KPL 3:2.1 §:ssä tarkoitettua oikeaa ja riittävää kuvaa kauppiaan taloudellisesta asemasta, vaikka sopimusjärjestelystä esitettäisiin selvitys tilinpäätöksen liitetietona.

Kirjanpitolautakunta totesi, että hyvän kirjanpitotavan mukaista on kuvata rahoittajan kanssa sovittua toimintatapaa ja sen vaikutuksia liikevaihtoon liitetietona niin, että rahoittajan kanssa tehtyjen kauppojen osuus kauppiaan liikevaihdosta ja ostoista käy selkeästi ilmi oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi.

Tilitoimisto tiedusteli kirjanpitolautakunnalta myös, miten hinnaston mukaiset rahoittajan veloittamat palkkiot tulisi kirjata. Kirjanpitolautakunta vastasi, että sellaiset palkkiot, jotka voidaan kohdistaa tietyille ajoneuvoille, kirjataan niille myynnin kuluiksi. Siltä osin kuin palkkiot kohdistuvat järjestelyyn kokonaisuudessaan, ne esitetään rahoituskuluina.

Rahoittajan kauppiaalle tilittämät rahoitustuotot kirjataan rahoituskulujen oikaisuiksi, jos ne ovat sellaisten kauppiaan etupainotteisesti maksamien rahoituskulujen palautuksia, joiden määrä on selvinnyt vasta, kun myytyjen ajoneuvojen myyntiajankohta on varmistunut.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki