CTA Paikka
CTA Paikka

Kapitalisaatiosopimusten tilinpäätöskäsittely

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kapitalisaatiosopimus on talletuksen kaltainen vakuutusyhtiöön tehty sijoitus; siihen ei sisälly vakuutusturvaa.

Laskuperustekorollisen kapitalisaatiosopimuksen vakuutusyhtiön vahvistama laskuperustekorko ja asiakashyvitys tuloutetaan kokonaisuudessaan asianomaisen tilikauden korkotuottona. Tulouttaminen kuitenkin edellyttää, että todennäköisyys tuoton maksamatta jäämiselle on vähäinen; riski liittyy lähinnä vakuutusyhtiön maksukykyisyyteen.

Sijoitussidonnainen tuotto tuloutetaan, kun vakuutusyhtiö on lopullisesti sitoutunut tuoton suorittamiseen. Jos sopimus kestää useita vuosia ja lopullinen tuotto nähdään vasta sopimuksen erääntyessä, tuloutus tehdään vasta erääntymisen yhteydessä. Jos negatiivinen sijoitusten arvonkehittyminen alentaa sijoitussidonnaisen sopimuksen pääomaa, sijoituksen arvoa tulee alentaa, jos KPL 5:13 §:n arvonalennuksen edellytykset täyttyvät.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki