Kantaverkon liittymismaksujen merkitseminen tilinpäätökseen

15.10.2013
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Energiamarkkinavirasto pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa kantaverkkoon liittymisestä perittävien maksujen merkitsemisestä maksajan tilinpäätökseen. Liittymismaksuja maksavat jakelu­verkonhaltijoiden asiakkaat sähkönkäyttöpaikkojensa liittämisestä sähköverkkoon. Kantaverkkoon liittyjä voi siirtää liittymis­sopimuksen uudelle sähkönkäyttöpaikan omistajalle tai haltijalle, jos toinen osapuoli antaa kirjallisen luvan siirtoon. Liittymismaksuja ei palauteta.

Kirjanpitolautakunta totesi, että lausunnon kohteena olevassa hakemuksessa kuvatun liittymissopimuksen taloudellinen luonne eroaa kirjanpito­lautakunnan aikaisemmissa lausunnoissaan (KILA1650/2001 ja 1670/2001) käsittelemistä sopimuksista siinä, että nyt on kyse jakeluverkonhaltijoiden kantaverkonhaltijalle maksamista liittymismaksuista.

Lautakunta totesi, että kantaverkon liittymismaksuun liittyy vastaisia tulon­odotuksia maksajalle. Liittymismaksu on osa maksajan jakeluverkkoinvestointia, liittymismaksun suorittaminen on edellytyksenä jakeluverkon hyödyntämiselle. Liittymismaksussa on näin kysymys KPL 5:5a.1 §:n tarkoittamasta vastikkeellisesti hankitusta toimiluvasta. Näin ollen kanta­verkon liittymismaksu tulee lähtökohtaisesti aktivoida maksajan taseeseen. Se esitetään taseessa pysyvien vastaavien ryhmässä erässä Aineettomat oikeudet. Liittymismaksu tulee vähentää poistoina
KPL 5:5a.2 §:ssä säädetyssä ajassa.

Kantaverkon liittymissopimuksien ehto, jonka mukaan sopimuksen siirtäminen edellyttää toisen osapuolen suostumusta, ei vaikuta tilinpäätöskäsittelyyn, kun arvioidaan aktivoimisen edellytyksiä maksajan näkökulmasta. Niin kauan kuin kantaverkkoliittymää ei siirretä, ­rinnastuu se maksajan kannalta liittymismaksuun, jonka siirtäminen ei edellytä suostumusta kantaverkonhaltijalta. Lautakunta katsoo, että elleivät liittymismaksun tuomat oikeudet siirtyisi esimerkiksi yrityskaupassa uudelle omistajalle kantaverkonhaltijan kieltäytymisen vuoksi, liittymismaksun taseeseen aktivoitu hankinta­meno tulisi vähentää arvonalennuksena KPL 5:13 §:n mukaisesti.

Liitetiedoissa on esitettävä muiden pitkävaikutteisten menojen arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät KPL 3:2.1 §:n ja KPA 2:2.1 §:n mukaisesti.

 

 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki