ISO 20022 -standardiin pohjautuva konekielinen tiliote

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin lausuntoa uudesta ISO 20022 -standardiin pohjautuvasta XML-asiakastiliotteesta. Tiliotteesta puuttuu eräitä tietoja, jotka nykyisessä konekielisessä tiliotteessa esitetään. Uudesta tiliotteesta puuttuvat tapahtumatasolla olevat tiedot: kuittikoodit ja välitystapa.

Kirjanpitolautakunta katsoo, ettei konekielisen tiliotteen tietosisällön muutos kirjanpidon näkökulmasta ole olennainen. Poisjätetyt tiedot ovat kirjanpidon näkökulmasta luonteeltaan paremminkin täydentäviä kuin tositteiden aineelliseen sisältöön kuuluvia. Kirjanpitolautakunta katsoo, että nämä tiedot eivät hyvän kirjanpitotavan näkökulmasta ole välttämättömiä konekieliseltä tiliotteelta edellytettäviä tietoja. Kirjanpidon katkeamattoman kirjauskäytännön vaatimuksen tulee kuitenkin aina täyttyä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki