Investointiavustusten kirjanpito- ja tilinpäätös-käsittelystä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjapitolautakunnalta pyydettiin lausuntoa säätiön saamasta avustuksesta, joka käytetään säätiön tytäryhtiön omistaman rakennuksen rakentamismenojen kattamiseen. Kirjanpitolautakunnan mukaan kysymyksessä on läpikulkuerän kaltainen avustus, joka kohdistuu suoraan toisen kirjanpitovelvollisen toimintaan. Näin ollen se ei voi olla saajataholle eli säätiölle sellainen liiketapahtuma, joka saa vaikuttaa tilikauden tulokseen tai taseasemaan. Avustus on hyvän kirjanpitotavan mukaista kirjata toisaalta säätiön kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä tuloslaskelmaan avustustuottona ja toisaalta samanmääräisenä myönnettynä avustuksena avustustuottojen vähennykseksi. Näin läpikulkuerästä muodostuu lukijalle oikea kuva. Oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi kirjanpitolautakunta katsoi lisäksi, että tilinpäätöksen liitetietona tuli antaa tiedot saatujen ja myönnettyjen avustusten määristä eriteltyinä.

Kirjanpitolautakunta viittasi myös aikaisemmin avustuksista antamiinsa lausuntoihin, eikä enemmälti toistanut niiden sisältöä (KILA 2003/1701, KILA 1986/836 ja KILA 1994/1255).

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki