Henkilöyhtiön rahaliikenne

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin lausuntoa, onko avoimen yhtiön rahaliikennettä mahdollista hoitaa yhtiömiesten henkilökohtaisten pankkitilien kautta. Kirjanpitolautakunta suositteli, että henkilöyhtiön rahaliikenne ohjattaisiin yhtiön omaan kassaan ja omille pankkitileille kirjanpidon erilläänpitotehtävän asianmukaisen täyttämisen varmistamiseksi sekä kirjanpidon selkeyden ja luotettavuuden säilyttämiseksi. Kirjanpitolautakunta katsoi kuitenkin, ettei kysytty menettelytapa ole kirjanpitolain vastainen – lain vastaiseksi se muuttuu, ellei erilläänpitotehtävää onnistuta toteuttamaan.

Jos rahaliikenne ohjataan yhtiömiesten henkilökohtaisille pankkitileille kirjanpitovelvollisen on kiinnitettävä erityistä huomiota täsmäytysten tekemiseen sekä tositteiden sisältöön ja dokumentointiin. Erilläänpitotehtävän lisäksi on kyettävä varmistamaan kirjanpidon tarkastettavuus.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki