Fuusiovoiton merkitseminen tuloslaskelmaan (KILA 2018/1984)

Professori Jarmo Leppiniemi on toiminut kirjanpitolautakunnan (KILA) puheenjohtajana ja valtion tilintarkastuslautakunnan (VALA) jäsenenä.
20.8.2018
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Hakija tiedusteli kirjanpitolautakunnalta, fuusiovoiton kirjanpitokäsittelyä ja kysyi, mikä on oikea paikka kirjata fuusiovoitto. Hakija esitti kysymyksensä’ taustaksi omia arvioitaan fuusiovoiton synnystä ja luonteesta.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että lautakunnan käsityksen mukaan tytäryhtiöfuusioiden osalta on pääsääntöisesti hyvän kirjanpitotavan mukaista merkitä fuusiovoitto tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuottoihin, vastaavasti kuin fuusiotappio merkitään liiketoiminnan muihin kuluihin. Tätä tukee mm. se, että aiemmin, ennen vuoden 2016 lainmuutosta, oli tavanomaista merkitä fuusiotulos satunnaisiin tuottoihin/kuluihin. Kun kyseinen erä direktiivivaatimusperustaisesti poistettiin tuloslaskelmakaavasta, aiemmin satunnaisiin eriin merkityt tuotot esitetään voimassa olevan tuloslaskelmakaavan erässä: Liiketoiminnan muut tuotot.

Lautakunta kuitenkin toteaa, että mikäli kirjanpitovelvollinen perustellusti osoittaa, että fuusiovoitto on luonteeltaan rahoitustuottoon rinnastuva erä, ei lautakunta pidä poissuljettuna mahdollisuutta esittää tällaisessa tilanteessa fuusiovoitto rahoitustuottojen erässä. Tällöin tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja liitetiedoista tulee ilmetä perustelut menettelylle.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki