CTA Paikka
CTA Paikka

Finanssivalvonnan määräys- ja ohjeluonnos luottolaitoksille, sijoituspalveluyrityksille ja niiden omistusyhteisöille

22.1.2013
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Finanssivalvonta pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja niiden omistusyhteisöjen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta. Finanssivalvonta kertoi lähtökohtatavoitteena olevan, että rahoitussektorilla olisi samat vaatimukset sekä kansallisesti että IFRS-tasolla rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisesta. 

Kirjanpitolautakunta katsoi, että yksinomaan kansallista lainsäädäntöä erillis­tilinpäätöksissään noudattavien toimijoiden osalta olisi huolellisesti arvioitava, onko toisaalta lain ja asetuksen antamien Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksien puitteissa mahdollista ja onko toisaalta tarkoituksenmukaista edellyttää, että kaikki toimijat koostaan riippumatta noudattavat kaikkia IFRS-­sääntelyn vaatimuksia käyvän arvon käytön osalta. Huomiota kirjanpitolautakunnan mielestä tulisi kiinnittää esimerkiksi hallinnollisiin kustannuksiin. Kirjanpitolautakunta huomautti, että kun vain osassa säännöksistä viitataan IFRS-määräyksiin, jää epäselväksi, ollaanko luomassa uutta suomalaista osittain IFRS-perustaista käytäntöä. Kirjanpitolautakunta suositteli, että säännöstöön lisättäisiin määräys siitä, että IFRS-rahoitusvälinenormiston noudattaminen kokonaisuudessaan on mahdollista. Lisäksi kirjanpitolautakunta esitti huomautuksia joistakin määräys- ja ohjeluonnoksen yksityiskohdista.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki