Evätty poikkeuslupa tuloslaskelma-kaavasta

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kiinteistötoimintaa harjoittava pörssinoteerattu osakeyhtiö pyysi poikkeuslupaa tuloslaskelmansa esittämiseksi seuraavasti:

LIIKEVAIHTO
– Ylläpitokulut

NETTOVUOKRATUOTOT
+ Liiketoiminnan muut tuotot
– Henkilöstökulut
– Suunnitelman mukaiset poistot
– Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO

Kirjanpitolautakunta totesi, että hakijan esittämään tuloslaskelmaan on liitetty uusia pääeriä. Tämä ei ole kirjanpitoasetuksen mukaan mahdollista. Menettely on myös vastoin tilinpäätösdirektiivin määräyksiä. Kirjanpitolautakunta ei saa antaa sellaista poikkeuslupaa, joka johtaa direktiivien vastaiseen menettelyyn.

Kirjanpitolautakunta eväsi pyydetyn poikkeusluvan mutta katsoi, että jos oikean ja riittävän kuvan antaminen kirjanpitovelvollinen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta edellyttää ehdotetussa laskelmassa esiintyviä tietoja, ne tulee ilmoittaa liitetietoina sekä hakijayhtiön omassa että sen laatimassa konsernitilinpäätöksessä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki