EU-tuontiautojen autoveron kirjaaminen autoliikkeen kirjan­pitoon, marginaaliverotusmenettely

7.12.2016
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin lausuntoa autoveron kirjaamisesta autoliikkeen kirjanpitoon. 

Hakemus koskee osakeyhtiömuotoista autoliikettä, joka tuo muista EU-maista Suomeen käytettyjä autoja. Autoliike soveltaa arvonlisäverotuksessa marginaaliverotusmenettelyä. Se toimii asiamiehenä maksaen ostajan puolesta autoveron tulliin ja rekisteröi auton ostajan nimiin Suomessa. 

Hakija pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa seuraavista seikoista:

  1. Kirjataanko autovero tuloslaskelmaan vai taseeseen?
  2. Koskeeko tämä ohje myös marginaaliverollisia käytettyjä autoja, ja onko kirjauskäytäntö muuttunut vuoden 2009 jälkeen?
  3. Miten kirjauskäytäntö muuttuu, jos autoliike maksaa autoveron omissa nimissään ja rekisteröi auton autoliikkeen nimiin?

Kirjanpitolautakunta viittasi vastauksessaan aiemmin antamaansa lausuntoon KILA 1834/2009 ja vastasi ensimmäiseen, että menettelyssä, jossa kirjanpitovelvollinen toimii ostajan asiamiehenä autoveron suorittamiseen liittyvissä toimissa, autovero kirjataan ainoastaan taseeseen.  Toiseen kysymykseen lautakunta vastasi myöntävästi: aiempi lausunto pätee myös marginaaliveromenettelyn soveltaviin kirjanpitovelvollisiin eikä ohjeistus ole vuoden 2009 jälkeen muuttunut. Kolmanteen kysymykseen lautakunta totesi, että tilanteessa, jossa autoliike rekisteröi auton omiin nimiinsä ennen sen edelleen myyntiä, noudatetaan edellä viitatun lausunnon mukaisesti menettelyä, jossa myyntituottoihin kirjattavaan kauppahintaan sisältyy suoritettu autovero. Selvyyden vuoksi lautakunta totesi vielä, ettei se ota kantaa verotukseen liittyviin kysymyksiin.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki