Eräistä konsernitilinpäätökseen liittyvistä kysymyksistä, kun emoyritys on mikro- tai pienyritys (Kila 2020/2006)

27.11.2020 Kuva iStock

Lausunnon hakijan ongelma koskee tilannetta, jossa konsernin emoyritys on PMA:ta noudattamaan oikeutettu pienyritys, mutta konserniyhdistelyjen jälkeen osoittautuu, että konserni on pienkonsernia suurempi konserni. Kysymyksiä on kaksi:

  • Minkä asetuksen mukaan ja missä laajuudessa emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot on laadittava silloin, kun konserni on suurempi kuin pienkonserni, mutta emoyhtiö ei kuitenkaan ylitä pienyrityksen kokorajoja?
  • Voiko toimintakertomuksen jättää laatimatta silloin, kun konsernin emoyhtiö on mikro- tai pienyritys -kokoluokkaan kuuluva yksityinen osakeyhtiö, joka ei ole yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö, vaikka konserni olisikin pienkonsernia suurempi?

Hakija toteaa, että emon ja konsernin liitetietojen esittämiseen on kaksi yleistä tapaa. Ne joko esitetään yhtenä kokonaisuutena rinnakkain tai kumpikin tilinpäätöskokonaisuus esitetään erikseen.

Kila vastaa kysymyksen 1 osalta, että yllä kuvatussa tilanteessa emoyritys saa esittää omat liitetietonsa PMA:n mukaisesti. Toisaalta kirjanpitovelvollisella, joka soveltaa PMA:n säännöksiä, on aina mahdollisuus laajentaa liitetietojaan antamalla KPA:n mukaiset liitetiedot joko kokonaisuudessaan tai osin täydentämään PMA:n mukaisia liitetietoja.

Kysymykseen 2 Kila vastaa viittaamalla KPL 6:2.3 §:iin, jonka ensimmäisen virkkeen mukaan ”emoyrityksen toimintakertomuksessa esitetään 3 luvun 1 a §:ssä tarkoitetut tiedot myös konsernista”. Kila katsoo tämän tarkoittavan sitä, että KPL:n säännösten velvoittamana laadittuun konsernitilinpäätökseen kuuluu aina liittää toimintakertomus. Näin varmistetaan oikean kuvan välittyminen konsernista siten, kuin se olisi yksi yritys. Jos konsernitilinpäätös laaditaan pienkonsernista muista kuin KPL:n pakottavista syistä, ei toimintakertomusta tarvitse laatia.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki