Ennakoivan osinkotuoton ja osinkosaatavan kirjaamisedellytyksistä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta antoi lausunnon ns. ennakko-osingon kirjaamisesta tilanteessa, joka erosi lautakunnan aikaisemmissa asiaa koskevissa lausunnoissa kuvatuista tilanteista (KILA 1998/1542 ja KILA 2000/1636).

Merkillepantavaa uudessa lausunnossa on ensinnäkin se, että siitä ilmenee ennakoivan osinkotuoton kirjaamisen olevan yhä mahdollista. Toiseksi lausunto selventää kirjausten edellytyksiä. Lausuntopyynnön tilanne oli muutoin samankaltainen kuin aikaisemmissa lausunnoissa, mutta osingonjakajan ylimääräinen yhtiökokous ei ollut tehnyt jo sen tilikauden aikana, jolta osinko oli tarkoitus jakaa, ennakoivaa päätöstä osingosta eikä kirjannut osinkoa velakseen.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että mahdollisuus kirjata osinkotulo sille tilikaudelle, jolta osinko jaetaan, perustuu päätösperusteeseen ja sen edellytyksenä on, että saaja- ja jakajayhtiöissä tehdään vastaavat kirjaukset. Sillä, että hakija selitti osingonjakajayhtiön erilaisen tilinpäätöskäsittelyn johtuvan sen kotimaan lainsäädännöstä, ei asiassa ollut merkitystä. Osinkotulon ja osinkosaatavan voi kirjata vain vastaavuusperiaatteella: osingonjakajan tulee kirjata samansuuruinen osingonjakovelka.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki