Ennakoiva osingon-jakopäätös

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Osingonjakoa ennakoivan päätöksen kirjaamista ja yhtiöveron hyvitystulon kirjanpitokäsittelyä koskeva kirjanpitolautakunnan uusi lausunto on aiemman lausunnon 1998/1542 kaltainen. Erona on se, että uuden lausunnon tarkoittamassa tilanteessa kaksi yhtiötä yhdessä omisti osinkoa jakavan yhtiön osakkeet (aikaisemmassa lausunnossa yksi omisti osingonjakajayhtiön kaikki osakkeet. Lausunnossa esitetyin tiukoin edellytyksin osingonjakovelka voidaan merkitä jo sen tilikauden tilinpäätökseen, jolta osinko jaetaan. Osinko tuloutetaan saajan kirjanpidossa jo sille tilikaudelle, joka päättyy samanaikaisesti kuin osingonjakajan tilikausi. – Osinkotulo ja osingonjakovelka merkitään kirjanpitoon pääsäännön mukaan edelleenkin vasta silloin, kun yhtiökokous päättää osingosta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.

Osinkoon liittyvä yhtiöveron hyvitys kirjataan samanaikaisesti osinkotulon kanssa. Tällöin myös mahdollinen täydennysvero tulee ottaa huomioon.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki