Ehdotetun tilintarkastusdirektiivin liitetietovaatimus

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin lausuntoa EU-komission ehdotuksesta tilintarkastusdirektiiviksi. Siinä ehdotetaan muun muassa, että tilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä tulisi esittää liitetieto tilintarkastajalle ja tilintarkastusyhteisölle tilikaudelta maksetuista tilintarkastuspalkkioista. Liitetietona tulisi ilmoittaa muutkin näille tahoille maksetut erät, kuten palkkiot varmennuspalveluista, veroneuvonnasta ja tilintarkastuksen oheispalveluista.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että ehdotettu liitetietovaatimus voidaan rinnastaa johdon palkkioita koskevaan voimassa olevassa kirjanpitoasetuksessa säädettyyn liitetietoon. Lautakunta piti ehdotetun liitetiedon määräämistä pakolliseksi kannatettavana kaikenkokoisten kirjanpitovelvollisten osalta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki