CTA Paikka
CTA Paikka

Edellytykset vähentää harkinnanvaraisia pakollisia varauksia

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Poliisilaitos tiedusteli kirjanpitolautakunnalta, voiko aatteellinen yhdistys vähentää ns. harkinnanvaraisena pakollisena varauksena (KPL 5:14.2 §) varaukset seuraavan vuoden aikana toteutettavaa konserttiprojektia ja bussiprojektia varten.

KPL 5:14 §:n 1 momentissa säädetään, koska vastainen meno tai menetys on pakko vähentää tilinpäätöstä laadittaessa ja 2 momentissa, koska tällainen meno tai menetys saadaan vähentää. Jälkimmäisiä kutsutaan harkinnanvaraisiksi pakollisiksi varauksiksi.

Harkinnanvaraisen pakollisen varauksen tulee täyttää kaikki seuraavat ehdot:
• se kohdistuu päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen
• sen toteutumista on tilinpäätöstä laadittaessa pidettävä varmana tai todennäköisenä
• sitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen
• se on yksilöitävissä, mutta sen täsmällistä määrää tai toteutumisajankohtaa ei tiedetä.

Kirjanpitovelvollisen oman hallituksen tai kokouksen päätös ryhtyä toteuttamaan menoja seuraavana tai seuraavina tilikausina ei riitä toteuttamaan ensimmäistä edellytystä, kohdistumasta päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen. Kohdistuminen on riittävä harkinnanvaraisen pakollisen varauksen vähentämiseksi esimerkiksi silloin, kun yritys on jo käyttänyt tilikauden aikana konetta, jonka osalta se tietää syntyvän huoltotarvetta. Budjetin, toimintasuunnitelman tai hallituksen päätöksen mukainen meno, joka syntyy, kun vasta tilikauden jälkeen ryhdytään menoja synnyttäviin hankkeisiin, ei muodosta pakollisen varauksen vähentämisperustetta.

Yleishyödyllisen yhteisön kohdalla varauksen muodostamisperusteena tulee kysymykseen julkinen sitoutuminen. Tällainen perusta syntyy, kun yhteisö sitoutuu keräyslupahakemuksessaan tiettyjen menojen toteuttamiseen keräyksessä saaduilla varoilla. Tällaisesta keräyksestä saadut varat voidaan merkitä tilinpäätökseen pakollisena varauksena keräyslupahakemuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen.

Kirjanpitolautakunta katsoi sille esitetyn aineiston perusteella, etteivät hakemuksessa mainitut kaksi varausta täyttäneet KPL 5:14.2 §:ssä säädettyjä edellytyksiä vähentää harkinnanvarainen pakollinen varaus.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki