Edellytykset tehdä arvonkorotus pysyviin vastaaviin kuuluviin pörssiosakkeisiin

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin arvonkorotuksen tekemisedellytyksiä pysyviin vastaaviin kuuluvan pörssiosakkeen kohdalla.

Edellytykset ovat KPL 5:17 §:n mukaiset. Lisäksi tulee ottaa huomioon kirjanpidon yleisiin periaatteisiin kuuluva varovaisuus. Kirjanpitolautakunta suositteli varovaisuuden periaatteen nojalla, että sekä laskennalliset verovelat että arvioidut realisointikulut otetaan huomioon arvonkorotusta mitoitettaessa.

Lausunnon tärkein osa koski pörssiosakkeen arvonnousun pysyvyyden määrittämistä. Arvon pysyvyyttä arvioitaessa tulee ensinnäkin ottaa huomioon sekä yhtiön itsensä että sen edustaman toimialan tulevaisuuden näkymät. Toiseksi pysyvyyden arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota osakkeen historialliseen kurssikehitykseen. Kirjanpitolautakunta suositteli menettelytapaa, jossa arvonkorotuksen enimmäismäärä sidotaan osakkeen kurssin alhaisimpaan arvoon tiettynä tarkasteluajanjaksona.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että sopiva hintakehityksen tarkastelu-ajanjakso on 5 – 10 edellistä vuotta. Pysyvänä arvona voidaan pitää osakkeen 5 – 10 edellisen vuoden alhaisinta kurssia. Kirjanpitolautakunnalle kuvatusta tilanteesta se totesi muun muassa, että kuvattu arvonkorotus on virheellinen, jos se kohdistuu sellaisiin osakkeisiin, joista on luovuttu ennen tilikauden päättymistä. Arvonkorotus tulee esittää taseessa kirjanpitovelvollisen yhteisömuodosta riippumatta arvonkorotusrahastossa. Menettelyn, jossa arvonkorotus oli merkitty vieraan pääoman ryhmään, kirjanpitolautakunta katsoi kirjanpitolain vastaiseksi.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki