CTA Paikka
CTA Paikka

Digitaalisen vertaisvaluutan (virtuaalirahan) käsittely kirjanpidossa

22.1.2013
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Tilitoimisto pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa siitä, kuinka tietoverkossa luotua vertaisvaluuttaa eli virtuaalirahaa tulee käsitellä kirjanpidossa. Hakijan mukaan loogisinta olisi, jos vertaisvaluuttaa käsiteltäisiin rahana, koska sitä käytetään rahan tavoin, vaikkei vertaisvaluutta olekaan minkään valtion keskuspankin liikkeeseenlaskema.

Kirjanpitolautakunta totesi, ettei vertaisvaluutta ole virallinen maksuväline (euro). Tahdonvaltaisuudesta kuitenkin johtuu, että osapuolet voivat sopia hyväksyvänsä vertaisvaluutan kirjanpitovelvollisen luovuttaman suoritteen maksuna. Luonteeltaan vertaisvaluutta on käyttäjiensä väliseen sopimukseen perustuva hyödyke. Se tulee sisällyttää vaihtuvien vastaavien pääryhmään Rahoitusarvopaperit nimikkeeseen Muut arvopaperit. Kun vertaisvaluuttaa vastaanotetaan, sen arvo muunnetaan Suomen rahaksi maksupäivän kurssin mukaisesti, jos se on saatavilla ja muussa tapauksessa osapuolten sopimaan arvoon. Sellaiset kirjanpitovelvolliset, joiden liiketoimintana on vertaisvaluutan vaihdanta eli myynti ja ostaminen sekä mahdollisesti liikkeeseenlasku, merkitsevät vertaisvaluuttaerät vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuuden erään Muu vaihto-omaisuus.

Liitetiedoissa tulee esittää tarvittavat tiedot vertaisvaluuttavälineiden arvostusperiaatteista ja -menetelmistä oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi. Lisäksi on perusteltua antaa liitetieto vertaisvaluuttavälineiden kokonaismäärästä, jos tieto on olennainen.

 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki