Autovero taksiyrittäjän kirjanpidossa

12.1.2015
jarmo
Jarmo Leppiniemi

KILA 2014/1929

Ammattiautoilija pyysi kirjanpitolautakunnalta ohjetta autoveron kirjaamisesta taksiyrittäjän kirjanpitoon, kun yritys merkitään rekisteriin uuden ajoneuvon omistajaksi. Hakija pyysi lausuntoa seuraavista seikoista:

  • Toteutuuko hyvä kirjanpitotapa, jos ajoneuvon kauppalaskun mukaan taksi­yrittäjän kirjanpitoon kirjataan auton veroton ostohinta taseen Kalusto-tilille hankintamenona, autovero liike­toiminnan muihin kuluihin siltä osin, kun veron määrä ylittää autoveroalennuksen osuuden 9 600 euroa ja arvonlisävero alv-tilille?
  • Jos taksien autoverohuojennus poistuu, tuleeko koko autovero kirjata liike­toiminnan muihin kuluihin vai onko edellä kuvatussa tilanteessa autovero kirjattava hankintamenon lisäykseksi?

Hakemuksessa viitataan autoverolain 4 §:ään. Säännöksen mukaan autoveroa velvollinen suorittamaan on se, joka merkitään rekisteriin ajoneuvon omistajaksi, osamaksukaupassa kuitenkin ajoneuvon haltija. Verovelvollisuuden käsite on muuttunut aikaisemmasta autoverolaista, jossa verovelvollinen oli maahantuoja tai valmistaja. Maahantuojat ja valmistajat toimivat rekisteröityinä asiamiehinä, jotka tilittävät autoveron veronsaajalle. Aikaisemmin verovelvollisuus kohdistui vain poikkeuksellisesti ajoneuvon ensirekisteröijään tai myöhempään ostajaan, kun ajoneuvo siirtyi verohuojennuksen perusteena olevasta ammattiajosta muuhun käyttötarkoitukseen ja ajoneuvossa oli jäljellä autoveron palauttavaa alennusta.

Autoveroa alennetaan enintään 9 600 eurolla autosta, joka Suomessa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitään käytettäväksi taksiliikennelaissa tarkoitettuun tilausliikenteeseen ja jota sen omistaja pääasiallisesti käyttää tällaiseen liikenteeseen. Hakijan mukaan käytössä olevissa takseissa autovero ylittää alennusosuuden noin 400–2 000 eurolla autoveron ollessa noin 10 000–12 000 euroa. Taksien autoveron huojennusta on ehdotettu poistettavaksi vuoden 2015 alusta (HE 125/2014 vp).

Kirjanpitolautakunta vastasi, että KPL 4:5 §:n nojalla auton ostohintaan lisätään verovelvollisen maksettavaksi jäävä autovero tai sen osa ja näin laskettu hankintameno merkitään taseen pysyviin vastaaviin. Hankintameno poistetaan suunnitelman mukaan vaikutus­aikanaan. Pienten kirjanpitovelvollisten poistoja käsitellään yksityiskohtaisemmin kirjan­pitolautakunnan antamassa poistoyleisohjeessa. Arvonlisäverovelvollisessa toiminnassa käytettävän pysyvien vastaavien hyödykkeen ostohintaan sisältyvää arvonlisäveroa ei lueta hankintamenoon. Vähennettävissä oleva arvonlisävero käsitellään hankintamenosta erillisenä eränä.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että jos taksien autoverohuojennus poistuu, autovero tulee edelleen kirjata samalla tavoin kuin voimassa olevan lainsäädännönkin mukaan eli lisättynä hyödykkeen hankintamenoon.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki