Asunto-osakeyhtiön ylimitoitetut pääomavastikkeet

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Asunto-osakeyhtiö voi periä osakkailtaan sekä tuloksi katsottavia hoitovastikkeita että haluttaessa pääoman sijoituksina käsiteltäviä pääomavastikkeita. Pääomavastikkeita voidaan periä muun muassa yhtiölainan lyhennysosuutta varten, sen sijaan lainan korko-osuutta varten kerätty vastike tulee aina tulouttaa asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä.

Käytännössä tilikauden aikana perittyihin ja tuloutettuihin pääomavastikkeisiin sisältyvä korko-osuus poikkeaa yhtiölainalle todellisuudessa tilikauden aikana maksetuista koroista. Korko-osuutta varten kerätyt pääomavastikkeet ovat kokonaisuudessaan sen tilikauden tuottoa, jolta ne on peritty asianmukaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen nojalla, vaikka todella maksettu korko olisi ennakoitua pienempi. Hyvän kirjanpitotavan mukainen ei ole sellainen menettely, jossa ”liikavastike” merkitään asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä velaksi.

Lainanlyhennyksiä varten kerätyt pääomavastikkeet voidaan yhtiökokouksen päätöksen nojalla merkitä taseen omaan pääomaan pääoman sijoituksina. Ellei yhtiökokous ole tehnyt päätöstä vastikkeen käsittelemisestä pääoman sijoituksena, myös pääomavastikkeen nimellä kerätyt erät tulee merkitä tuloslaskelmaan tuotoksi.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hoito- ja pääomavastikkeilla on toisistaan poikkeava käyttötarkoitus. Tästä syystä niiden kertymää on seurattava erikseen; esimerkiksi pääomavastikkeiden liiallisella kertymällä ei ole lupa rahoittaa asunto-osakeyhtiön juoksevia kuluja. Luotettavien ja läpinäkyvien menettelytapojen aikaansaamiseksi on suositeltavaa, että hoitovastike- ja rahoitusvastikejäämien seuraamiseksi asunto-osakeyhtiön toimintakertomukseen sisällytetään vastikerahoituslaskelma eli hoitolaskelma.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki