Asunto-osakeyhtiön toimintakertomuksessa esitettävien tietojen rajoittaminen oikean ja riittävän kuvan kannalta

18.10.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Tilintarkastusyhteisö pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa toimintakertomuksen sisällöstä. Se luetteli sellaisia tietoja, jotka saattavat sisältyä asunto-osakeyhtiön toimintakertomukseen ja esitti kantanaan, että runsaiden hakijan luettelemien tietojen esittäminen saattaa olennaisesti vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hakijan mukaan erityisesti tällainen vaara on silloin, kun tällaisia seikkoja esitetään pakollisen tiedon seassa. Hakija luetteli tarkoittaminaan tietoina esimerkkeinä hallituksen työskentelytapojen yleisen kuvauksen, tiedot isännöitsijätoimistosta ja nettisivuista, taloudenhoidon periaatteiden kuvaamisen sekä yleisen kuvauksen tilinpäätösperiaatteista ja ohjeet kotivakuutuksen ottamiseen.

Kirjapitolautakunta vastasi, että se on tarkastellut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältöä yleisohjeessaan asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (7.12.2010). Tätä yksityiskohtaisempaa ohjeistusta ei kirjanpitolautakunnan mukaan voida yksiselitteisesti antaa johtuen esimerkiksi yhtiöi­den koko- ja rakenne-eroista. Viime kädessä päätösvalta ja vastuu kuuluvat asunto-osakeyhtiölle itselleen siitä, mitä KPL 3:2.1 §:n perusteella on esitettävä oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi kirjanpitolainsäädännössä ja asunto-osakeyhtiölaissa erikseen nimettyjen tietojen lisäksi. Kirjapitolaki velvoittaa, että toimintakertomus esitetään selkeästi (KPL 3:1.7 §).

Kirjanpitolautakunta katsoi tällä perusteella hyvään kirjanpitotapaan kuuluvan, ettei toimintakertomukseen sisällytetä sellaisia tietoja, jotka eivät ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta. Mahdollisesti määrältään lukuisina tällaiset tiedot ovat omiaan vaarantamaan oikean ja riittävän kuvan välittymisen asunto-osakeyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki