Asunto-osakeyhtiön tilinpäätöskysymyksiä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Lausuntopyyntö koski erityisesti pääomavastikkeiden ja rahastoitujen vastikkeiden esittämistä tuloslaskelmassa. Kirjanpitolautakunta on todennut asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä ja muun muassa rahastoinnissa noudatettavat yleiset periaatteet yleisohjeessaan asunto-osakeyhtiön ja muiden keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä (12.4.2005). Siinä esitettyjä periaatteita noudattaen pääomavastikkeiden ja rahastoitujen vastikkeiden esittäminen tuloslaskelmassa voi tapahtua seuraavasti:

Rahoitustuotot ja -kulut    
Osinkotuotot   0,00
Korkotuotot   0,00
Muut rahoitustuotot    
Pääomavastikkeet 0,00  
./.Rahastoidut vastikkeet -0,00 0,00
Lainaosuussuoritukset 0,00
./.Rahastoidut osuudet -0,00 0,00
Muut rahoitustuotot   0,00
Korkokulut   -0,00
Muut rahoituskulut   -0,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä    
    +/-0,00
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki