Asunto-osakeyhtiön suuret korjaushankkeet toimintakertomuksessa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin lausuntoa asunto-osakeyhtiön suuria korjaushankkeita koskevien tietojen esittämisestä toimintakertomuksessa. Kirjanpitolautakunta vastasi, että korjaushankkeet, niiden eteneminen ja talousarvion mukaisuus ovat seikkoja, joista tulee mainita toimintakertomuksessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen tapahtuneina olennaisina seikkoina.

Ellei asunto-osakeyhtiö laadi toimintakertomusta, tilannekohtaisesti on harkittava, olisiko puheena olevista seikoista annettava liitetietoja oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi kirjanpitolain mukaisesti (KPL 3:2 §). Kirjanpitolautakunta totesi, että tällaisten tietojen esittäminen on aina hyvän kirjanpitotavan mukaista. Niiden pakollisuus on ratkaistava tilannekohtaisesti. Jos tieto on annettava oikean ja riittävän kuvan vaatimuksen nojalla liite­tietona, riittävää ei ole sen esittäminen tilinpäätöksen ulkopuolisessa aineistossa, kuten hankesuunnitelmassa tai osakkeenomistajille jaetussa tiedotteessa. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksellä ja mahdollisella toimintakertomuksella on myös muita hyväksikäyttäjiä kuin osakkeenomistajat, esimerkiksi asunnonhankintaa suunnittelevat.

Asunto-osakeyhtiön taloudellisen aseman arviointiin vaikuttaa tyypillisesti tieto suuren korjaushankkeen ennakoitua selkeästi korkeammasta tai halvemmasta toteutushinnasta. Tästä syystä se on toimintakertomuksessa (tai liitetietona) esitettävä seikka. Poikkeava kustannuskehitys voi ilmetä talousarviovertailusta. Tiedonantovelvollisuus saattaa täyttyä tätä kautta; samaa asiaa ei tarvitse mainita useaan kertaan.

Kirjanpitolautakunta totesi, että yleistäen voidaan sanoa oikean ja riittävän kuvan vaatimuksen edellyttävän liitetietojen antamista sitä selkeämmin, mitä suuremmasta hankkeesta ja siihen liittyvistä muutoksista on kyse. Epäselvissä tapauk­sissa on syytä valita tiedon antaminen. Kirjanpitolautakunnan mukaan tilinpäätösten ja toimintakertomusten informaatioarvoa lisää laaja tiedottaminen korjaushankkeiden etenemisestä; tällainen tiedottaminen on aina hyvän kirjanpitotavan mukainen menettely.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki