Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeisiin liittyvien isännöintipalvelujen eritteleminen

18.10.2017
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin lausuntoa seuraavista kysymyksistä:

  1. Tuleeko isännöinnin palveluntuottajan veloittamat korjaushankkeisiin liittyvät palkkiot esittää osana hanketta ja korjauskulua vai onko kyseessä hallintokuluna ja isännöintikuluna esitettävä erä? Koska projektinjohtopalkkion määrä saattaa ylittää isännöintipalkkion määrän, tuleeko tästä antaa täydentäviä tietoja tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa?
  2. Onko hyvän kirjanpitotavan mukaista esittää isännöinnin palveluntuottajan veloittamat erillisveloitukset erillään isännöintikuluista tuloslaskelman erittelyissä?

Kirjanpitolautakunta viittasi vastauksessaan yleisohjeeseensa asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (1.2.2017), jossa käsitellään korjaushankkeista annettavia tietoja (yleisohjeen kohta 6.1.5. Talousarvion toteutuminen).

Yleisohjeen mukaisesti isännöitsijän palkkiot, jotka ovat luonteeltaan korjauskuluja, esitetään luonteensa mukaan tuloslaskelman erässä ”korjaukset”.  Vastaava menettely on voimassa hankkeissa, joiden menot aktivoidaan.  Mitä tulee isännöitsijän veloitusten erittelyyn tilinpäätöksessä taikka toimintakertomuksessa, pitää kirjanpitolautakunta perusteltuna, että esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiössä toteutetaan yhtiön kannalta olennaisen laajuinen urakka, osakkaiden käyttöön saatetaan riittävän tarkat erittelytiedot urakan menoista, mukaan lukien isännöitsijän palkkioveloitukset urakkaan liittyen.

Kirjanpitolautakunta totesi myös, että lähipiiriliiketoimia koskevat säännökset saattavat tulla sovellettaviksi isännöitsijän osalta (ks. Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 2:10 §, liiketoimet intressitahojen kanssa).

Kysymyksen kaksi osalta kirjanpitolautakunta totesi, että isännöitsijän veloitukset sisällytetään asianomaiseen tuloslaskelman erään. Tarkemmat tiedot veloitusten sisällöstä ja määristä voidaan esittää osana tuloslaskelmaa omana alanimikkeenään asianomaisessa erässä taikka vaihtoehtoisesti tilinpäätöksen liitetietona.  Lautakunta totesi myös, että kirjanpitovelvollisen asunto-osakeyhtiön hallituksen on syytä arvioida, millä tarkkuudella isännöitsijän veloitusten erittely saatetaan osakkaiden käyttöön, ottaen huomioon muun muassa lähipiirisääntely ja sen tarkoitus.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki