Asunto-osakeyhtiöihin liittyvien kiinnitysten esittämisestä perustajaurakointia harjoittavan rakennusliikkeen tilinpäätöksessä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin lausuntoa asunto-osakeyhtiöihin liittyvien kiinnitysten esittämisestä perustajaurakointia harjoittavan rakennusliikkeen tilinpäätöksessä.

Kirjanpitolautakunnan lausunnossa todetaan, että kun rakentamisaikana myydään ulkopuoliselle kohdeyhtiön (asunto-osakeyhtiön) osakkeita niin, että niiden omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ulkopuoliselle jo rakentamisaikana, samalla siirtyy myös näihin osakkeisiin kohdistuva suhteellinen velkaosuus emoyrityksen ja kohdeyhtiön muodostaman taloudellisen kokonaisuuden ulkopuolelle. Jos kohdeyhtiö on nostanut koko lainamäärän, emoyhtiön taseessa kyseisestä lainasta esitetään vain se osuus, joka vastaa myymättömiä osakkeita kohdeyhtiön koko osakekannasta. Kirjanpitolautakunnan mukaan kiinnitystä koskevana liitetietona tulee tällöin ilmoittaa vastaava laskennallinen osuus kohdeyhtiön rahalaitokselle antaman kiinnityksen nimellisarvosta eikä koko arvoa.

Jos kohdeyhtiön kaikki osakkeet ovat perustajaurakoitsijan omistuksessa kohteen lopulliseen luovuttamiseen saakka, sen tulee merkitä kohdeyhtiön nostama koko lainamäärä omaan taseeseensa. Tällöin liitetietona tulee esittää kohdeyhtiön rahalaitokselle antaman, kyseiseen lainamäärään kohdistuvan kiinnityksen koko nimellisarvo.

Jos kohdeyhtiö on nostanut rahalaitoksen sille myöntämästä lainasta vain osan, mutta kiinnitys on voimassa heti täydestä nimellismäärästään, perustajaurakoitsijan tilinpäätöksen liitetietona tulee ilmoittaa kohdeyhtiön antaman kiinnityksen koko nimellisarvo.

Jos kohdeyhtiön osakkeita on jo myyty ulkopuoliselle niin, että omistus- ja hallintaoikeus ovat siirtyneet, emoyrityksen vakuuksiin merkitään vain myymättä olevia osakkeita vastaava laskennallinen osuus koko kiinnityksen nimellisarvosta. Tämä ei koske tilannetta, jossa omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät vasta kohteen luovutuksen jälkeen. Kun valmis rakennus on luovutettu kohdeyhtiölle, kohdeyhtiön rahoituslaina merkitään perustajaurakoitsijan taseeseen vain siltä suhteelliselta osuudelta, joka vastaa myymättömiä osakkeita kohdeyhtiön osakekannasta. Liitetietona tulee ilmoittaa vastaava laskennallinen osuus kohdeyhtiön rahalaitokselle antaman kiinnityksen nimellisarvosta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki