Asiakkaan yksilöintitarve myyntilaskussa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Viranomainen kertoi, että yritys kirjoitti myyntilaskut asiakkaansa sijasta tämän pyytämälle nimelle. Pyydetty nimi oli kuvitteellinen henkilö. Viranomainen tiedusteli kirjanpitolautakunnalta, onko menettely hyvän kirjanpitotavan mukainen. Lisäksi viranomainen tiedusteli, onko kirjanpitolain mukaista laatia myyntitositteita, joista asiakkaan nimi puuttuu kokonaan.

Kirjanpitolautakunta vastasi, ettei kirjanpitolaissa nimenomaisesti edellytetä laskutusasiakkaan yksilöimistä myyntilaskussa. Lautakunta totesi, että erityislainsäädäntö, kuten arvonlisäverolaki, saattaa kuitenkin kirjanpitovelvolliselta tällaista yksilöintiä edellyttää. Kirjanpitolautakunta katsoi, että kirjanpitolakia täydentävien ja velvoittavien erityissäännösten noudattamatta jättäminen on hyvän kirjanpitotavan vastaista. Lisäksi kirjanpitolautakunta totesi, ettei hyvän kirjanpitotavan mukaista ole käyttää virheellisiä tai kuvitteellisia asiakastietoja laskutuksessa, jos kirjanpitovelvollinen tietää tai hänen tulisi tietää tietojen olevan tosiasioita vastaamattomia.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki