CTA Paikka
CTA Paikka

Asiakasvarojen käsittelystä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta on antanut useita lausuntoja asiakasvarojen käsittelystä. Uusimmassa lausunnossaan lautakunta selostaa myös komissiosuhteen luonnetta. Sinänsä asiakasvarojen hallinnoinnin kirjanpitokäsittelyyn ei vaikuta se, onko varoja hallinnoivalla kirjanpitovelvollisella komissiosuhde asiakasvaratilin varat omistamaan päämieheen vai ei.

Keskusrikospoliisi pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa asiakasvarojen käsittelystä kirjanpidossa sekä muun muassa siitä, onko asiakasvarojen tili tilintarkastettavaa kirjanpitoaineistoa. Kirjanpitolautakunta lausui, ettei sillä ole toimivaltaa vastata tilintarkastusta koskevaan kysymykseen.

Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaan kirjanpidon asiakasvarojentilin tarkoituksena on todentaa ne varat, jotka eivät ole kirjanpitovelvollisen omistamia, vaan joita se hallinnoi toisen lukuun. Koska varat eivät kuulu asiakasvaroja hallinnoivalle yritykselle, vaan tämän päämiehelle, omistaja-asemassa oleva päämies voi lähtökohtaisesti vapaasti käyttää tilillä olevia varoja. Tästä syystä asiakasvarojentiliä koskevalla tapahtumalla ei välttämättä tarvitse olla yhteyttä asiakasvarojentiliä hallinnoivan yrityksen liiketoimintaan. Jos asiakasvarojentili sisältyy sitä hallinnoivan kirjanpitovelvollisen juoksevaan kirjanpitoon, se on eliminoitava tilinpäätöstä laadittaessa.

Koska kirjanpitolaissa tai siihen perustuvissa alemmanasteisissa säännöksissä ei määrätä kirjanpidon tekemiseen eikä asiakasvaroihin liittyvistä vastuista, kirjanpitolautakunta katsoi, ettei se ole toimivaltainen ottamaan kantaa asiakasvarojen hallinnoimiseen liittyviin vastuukysymyksiin. Samalla perusteella lautakunta totesi, ettei sillä ole toimivaltaa ottaa kantaa siihen, onko asiakasvaroja hallinnoivalla kirjanpitovelvollisella selonottovelvollisuus rahojen alkuperästä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki