CTA Paikka
CTA Paikka

Alakonsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus, kun alakonsernin yhtiöt sisältyvät US GAAP:n mukaisesti laadittuun konsernitilinpäätökseen

7.12.2016
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Hakija tiedusteli kirjanpitolautakunnalta, tuleeko sen laatia konsernitilinpäätös alakonsernista, kun konsernin ylin emoyhtiö on listattu Yhdysvaltojen NASDAQ-pörssissä ja se laatii US GAAP:n mukaisen konsernitilinpäätöksen, johon kysymyksen kohteena olevat alakonsernin yhtiöt yhdistetään. Suomalaisen alakonsernin yhtiöiden tilikaudet ovat ylimmän emoyhtiön tilikaudesta poikkeavat. Ne päättyvät 31.12.2016, yhdysvaltalaisen emoyhtiön tilikausi päättyy 30.6.2016.

Kirjanpitolautakunta totesi, että Euroopan komissio on hyväksynyt US GAAP -tilinpäätössäännöstön siten, että sitä pidetään hyväksyttyjä IFRS-standardeja vastaavana, kun kyseessä ovat konsolidoidut vuositilinpäätökset ja konsolidoidut puolivuotiskatsaukset. Siten US GAAP on KPL 6:1.5 §:n 1 kohdan c-alakohdan tarkoittama IAS-asetuksella hyväksytty kansainvälinen tilinpäätösstandardi.

Kirjanpitolautakunta vastasi hakijan lausuntopyyntöön, että hakijan muodostama alakonserni kuuluu US GAAP:n mukaisesti konsernitilinpäätöksensä laativaan A-yhtiöön. Siten KPL 6:1.4–5 §:n nojalla on mahdollista jättää A yhtiön alakonsernin konsernitilinpäätös laatimatta edellyttäen, että mainittujen lainkohtien vaatimukset täyttyvät. Kun hakijan kirjeen mukaan ehto toteutuu, kirjanpito­lautakunta katsoo, että A-yhtiön alakonsernista saadaan jättää laatimatta konsernitilinpäätös 31.12.2016. Merkitystä ei ole sillä, että alakonserniyhtiöiden tilikaudet eivät vastaa emoyhtiön tilikautta, koska kirjanpitolaissa ei tällaista vastaavuutta edellytetä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki