Aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelmakaava

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelmakaavassa (KPA 1:3) on Varsinaisen toiminnan, Varainhankinnan sekä Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojen ja kulujen jälkeen samanniminen erä, Tuotto-/Kulujäämä. Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin, tarkoittaako tämä jäämä kunkin ryhmän tuottojen ja kulujen välistä erotusta vai lasketaanko se kumulatiivisesti tuloslaskelman kaikkien siihen asti esitettyjen tuottojen ja kulujen erotuksena. Kirjanpitolautakunta vastasi, että kaavassa esitetyt Tuotto-/Kulujäämät ovat toisiinsa nähden kumulatiivisia, eivät ryhmäkohtaisia välisummia.

Kirjanpitolautakunnan lausuntoon sisältyy myös suositus sovellettavasta kaavasta. Suosituksessa esitetään rinnakkain kuluneen ja edellisen kauden tuloslaskelmat sekä etusarake-, pääsarakeasetelma, jossa varsinaisen toiminnan, varainhankinnan sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ja kulut esitetään etusarakkeessa, tuottojen ja kulujen välinen erotus pääsarakkeessa sekä kumulatiiviset tuotto- ja kulujäämät pääsarakkeessa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki