6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriön hankkeesta kehittää pienten yritysten kirjanpito- ja tilinpäätössäännöksiä. Lausunnossaan kirjanpitolautakunta otti kantaa ministeriön muistiossa ja kotimaisessa keskustelussa esiin tulleisiin ehdotuksiin lainsäädännön kehittämisestä. Lautakunnan lähtökohtainen näkemys on, että nykyiset kirjanpitosäännökset toimivat eivätkä sisällä kohtuuttoman raskaita velvoitteita. Kustannusten minimoinnin kannalta lautakunta pitää tärkeänä, että verotusta ja kirjanpitoa lähennetään toisiinsa. Prosessi voi tarvittaessa olla molemminpuolinen, mutta vähintäänkin kirjanpidon ja verotuksen tietoista etäännyttämistä toisistaan tulee välttää.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki