Vaihdon luonteisen suorituksen arvonlisäverokäsittely

21.8.2012
Avatar
Petri Salomaa

Ratkaisussa katsottiin, ettei yhtiön yhteistyö- ja markkinointisopimuksiin perustuvissa luovutuksissa ollut kyse tavaroiden vastikkeettomasta luovutuksesta, vaan vaihdon luonteisista suorituksista, jotka arvonlisäverotuksessa rinnastettiin verolliseen myyntiin.

A Oy harjoitti urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden valmistus- ja myyntitoimintaa. A Oy oli vuonna 2006 luovuttanut erilaisia urheiluvälineitä ja -tarvikkeita eri sidosryhmille. Luovutukset perustuivat A Oy:n yksittäisten urheilijoiden sekä eri urheiluliittojen ja urheilu­seurojen kanssa tekemiin yhteistyö- ja markkinointisopimuksiin. Sopimuksissa oli sovittu sopijaosapuolten velvoitteista toisiaan kohtaan.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tällaisiin yhteistyö- ja markkinointisopimuksiin perustuvissa hyödykkeiden luovutuksissa oli kysymys vaihdon luonteisista suorituksista. A Oy oli luovuttanut sopimusten perusteella erilaisia urheiluvälineitä ja -tarvikkeita toiselle sopijaosapuolelle ja saanut vastikkeeksi näistä luovutuksista toisen sopijaosapuolen mainos-, markkinointi- tai muun vastaavan palvelun. Suoritusten välillä oli suora ja välitön yhteys ja toisen sopijaosapuolen suorittaman palvelun arvo voitiin mitata rahassa. Yhtiö ei näin ollen ollut luovuttanut kysymyksessä olevia hyödykkeitä vastikkeetta, vaan kysymys oli vaihdon luonteisista suorituksista, jotka arvonlisäverotuksessa rinnastettiin verolliseen myyntiin. A Oy:n oli näin ollen suoritettava kysymyksessä olevista luovutuksista arvonlisäveroa arvonlisäverolain tavaran ja palvelun myyntiä koskevien säännösten mukaan.

Kommentit

KHO on aikaisemmin ottanut kantaa vaihdon luonteisen suorituksen arvonlisäverokäsittelyyn ratkaisussa KHO 7.2.2002/245. Tällöin katsottiin, että ilmaisen puheajan luovutus matkaviestin­palveluja tarjoavan yrityksen asiakkaille markkinointikampanjan yhteydessä ei ollut vastikkeeton luovutus, kun puheajan saamisen edellytyksenä oli asiakkaan ­yhtiölle hankkima uusi liittymäasiakas. Kyse oli sitä vastoin vaihtokauppaan rinnastettavasta tilanteesta, jolloin yhtiön oli suoritettava luovutuksista arvonlisäveroa palvelun myyntiä koskevien säännösten mukaisesti.

KHO:n nyt käsiteltävänä olevassa asiassa antaman päätöksen voidaan katsoa vahvistavan aiemmin hyväksytyt perusperiaatteet vastaavien luovutusten osalta. Erityisesti tilanteissa, joissa yhtiö tekee yhteistyö-, markkinointi-, tms. sopimuksia ei-verovelvollisten tahojen kanssa, on oikean arvonlisäverokäsittelyn määrittämiseksi tärkeää arvioida, onko kyseessä tosiasiallisesti vastikkeeton luovutus vai täyttyvätkö vaihtokaupan edellytykset.

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki