Vähennysoikeus kiinteistön kunnostamis- ja uusimistöistä

21.8.2012
Avatar
Petri Salomaa

Asunto-osakeyhtiöllä katsottiin olleen oikeus vähentää parvekeremontin kustannuksiin sisältyneet arvonlisäverot myös parvekkeettomien liikekiinteistöjen osalta siinä suhteessa, kuin yhtiö oli hakeutunut liikekiinteistöjen osalta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi.

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan sen omistamissa rakennuksissa oli huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta vähintään 70/100 varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Huoneistojen yhteenlasketusta pinta-alasta noin 29 prosenttia oli liikehuoneistoja ja arvonlisäverollisen liiketoiminnan käytössä. Asunto-osakeyhtiö oli hakeutunut liikehuoneistojen osalta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajat vastasivat hoito- ja rahoitusvastikkeista huoneistojen pinta-alojen suhteen perusteella.

Asunto-osakeyhtiö oli vuonna 2007 teettänyt omistamissaan rakennuksissa parvekkeiden kunnostamis- ja uusimistöitä. Kaikki osakkeenomistajat olivat vastanneet näistä töistä aiheutuneista kustannuksista yhtiöjärjestyksen mukaisella osuudellaan. Liikehuoneistoissa ei ollut parvekkeita. Kun otettiin huomioon, että parvekkeet olivat osa rakennuksen julkisivua ja että myös liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajat olivat vastanneet parvekkeiden kunnostamis- ja uusimistöistä aiheutuneista kustannuksista yhtiöjärjestyksen mukaisella osuudellaan, asunto-osakeyhtiöllä oli AVL 102 ja 117 §:n nojalla oikeus vähentää kustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot siltä osin kuin asunto-osakeyhtiö oli hakeutunut liikehuoneistojen osalta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi.

Kommentit

KHO:n ratkaisu vahvisti vähennysoikeuden ostoihin sisältyneistä arvonlisäveroista huolimatta siitä, että tehdyt hankinnat eivät suoraan kohdistuneet sellaisiin tiloihin, joiden luovutuksesta asunto-osakeyhtiö oli hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi. Päätös antaa asunto-osakeyhtiöille myös mahdollisuuden hakea takautuvasti palautusta tekemistään ostoista sellaisissa tilanteissa, joissa vastaaviin investointeihin sisältynyttä veroa ei ole aiemmin vähennetty. Merkittävänä ratkaisuun vaikuttaneena tekijänä voidaan kuitenkin pitää sitä, että myös liikehuoneistot osallistuivat parvekeremontin kustannuksiin huoneistojen pinta-alojen suhteessa maksamillaan arvonlisäverollisilla hoito- ja rahoitusvastikkeilla.

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki