Terveydenhoitopalvelujen verottomuus

20.8.2013
Avatar
Petri Salomaa

Lääkäripalveluja koskevassa tapauksessa 2013:39 (vuosikirja 7.3.2013/819) A Oy myi lääkäripalveluja B Oy:lle tämän ylläpitämässä toimintayksikössä kunnan terveyskeskuksessa. B Oy myi nämä palvelut edelleen kunnalle osana tuottamaansa palvelukokonaisuutta.

A Oy:n palveluksessa olevat terveydenhoitopalveluja suorittavat lääkärit olivat terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkittyjä laillistettuja ammattihenkilöitä. A Oy:n tuottamia ja B Oy:lle myymiä lääkäripalveluja pidettiin tapauksessa verosta vapautettuina terveyden- ja sairaanhoitopalveluina, eikä A Oy:n ollut suoritettava arvonlisäveroa lääkäripalvelujen myynnistä B Oy:lle.

Psykologin palveluita käsittelevässä KHO:n ratkaisussa 2013:40 (vuosikirja 7.3.2013/820) A Oy myi pääosakkaansa B:n suorittamia psykologin palveluja. B oli merkittynä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin itsenäisenä ammatinharjoittajana psykologin toiminnasta. Yhtiön ei ollut suoritettava arvonlisäveroa B:n suorittamista psykologin palveluista. Merkitystä ei ollut sillä, että A Oy:llä ei ollut yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lupaa terveydenhuollon palvelujen antamiseen.

Kommentit

KHO:n ratkaisujen perusteella terveydenhuollon ammattihenkilön antama terveyden- ja sairaanhoito on verotonta, vaikka palvelujen myyjänä olevaa yhtiötä ei olisi merkitty yksityisten palveluntuottajien rekisteriin. Tämä vastaa Verohallinnon asiaa koskevaa aiempaa ohjeistusta.

Verotus- ja ennakkoratkaisukäytäntö on tosiasiassa kuitenkin ollut usein tiukempaa ja verottomaksi on hyväksytty vain luvanvarainen ja asianmukaisesti hyväksytty terveyden- ja sairaanhoitopalvelu. Lisäksi varsinkin kunnallisen terveydenhuollon ulkoistusjärjestelyt on katsottu laajasti arvonlisäverolliseksi työvoiman vuokraukseksi – osin KHO:n aiempien ratkaisujen perusteella –, vaikka palvelun tuottajan luvan puuttuminen on todellisuudessa usein perustunut viranomaisten noudattamaan lupakäytäntöön.

KHO:n päätökset vahvistavat terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotusta koskevat olennaiset periaatteet. Verottomuuden ehdottomana edellytyksenä ei ole toiminnan luvanvaraisuus, kunhan luovutettavat palvelut ovat luonteeltaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluja ja palvelujen tuottamisesta vastaavat terveydenhuollon ammattihenkilöt. Lääkäripalvelujen ulkoistamista koskevassa ratkaisussa KHO myös vahvisti kannan, jonka mukaan työvoiman vuokrauksen käsitettä ei tule terveyden- ja sairaanhoitoalalla perusteettomasti laajentaa muihin toimialoihin verrattuna pelkästään arvonlisäverotuksellisista syistä.

 

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki