CTA Paikka
CTA Paikka

Swift-palveluiden arvonlisäverokäsittely

21.8.2012
Avatar
Petri Salomaa

Korkein hallinto-oikeus pyysi niin sanottujen swift-palveluiden ALV-kohtelua koskevassa asiassa ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta. Saadun tuomion mukaan ALV-direktiivin säännöksiä on tulkittava siten, että vapautus arvonlisäverosta ei kata pääasiassa kyseessä olevan kaltaisia sähköisiä sanomanvälityspalveluja rahoituslaitoksille. Tuomion perustella KHO katsoi, ettei rahoituslaitosten välisessä maksuliikkeessä sekä arvopaperikaupan selvitystoiminnassa käytettäviä swift-palveluja voida pitää AVL:ssa tarkoitettuina verosta vapautettuina rahoituspalveluina. Tästä seuraa, että suomalaisen yhtiön on palvelujen ostajana suoritettava niistä arvonlisäveroa käännettyä verovelvollisuutta koskevan säännöksen perusteella.

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki