Palvelun luovutus vastikkeetta liiketoimintaan kuuluvassa tarkoituksessa

21.8.2012
Avatar
Petri Salomaa

Sanomalehden kustannustoimintaa harjoittavan yhtiön ei ollut suoritettava arvonlisäveroa palvelun ottamisesta omaan käyttöön, kun se luovutti tiedotus- ja ilmoitustilaa vastikkeetta ei-verovelvollisille yhteisöille. Ilmoitusten julkaisu­tarkoitus huomioonottaen luovutusten katsottiin liittyvän yhtiön arvonlisäverolliseen kustannustoimintaan.

Sanomalehden kustannustoimintaa harjoittava A Oy, joka myi lehdestä mainos- ja ilmoitustilaa vastiketta vastaan, oli vuosina 2003–2005 luovuttanut tiedotus- ja ilmoitustilaa lehdessä myös vastikkeetta paikallisille ei-verovelvollisille yhteisöille. A Oy:n mukaan vastikkeetta julkaistut ilmoitukset edistivät ja vahvistivat lehden lukija- ja tilaajasuhdetta välittämällä tietoa alueen tapahtumista sekä tukivat myös välillisesti lehden ilmoitusmyyntitoimintaa, koska niillä houkuteltiin alueen yrittäjiä mainostamaan ja ilmoittamaan lehdessä.

KHO katsoi, että kysymyksessä olevat vastikkeetta julkaistut ilmoitukset liittyivät niiden julkaisutarkoitus huomioon ottaen A Oy:n arvonlisäverolliseen kustannustoimintaan ja että niiden luovutukset tapahtuivat A Oy:n liiketoimintaan kuuluvassa tarkoituksessa.

Kommentit

KHO:n päätös noudattaa aiempien ratkaisujen periaatteita palvelujen vastikkeettomien luovutusten arvonlisäverokäsittelyn osalta. Päätös vahvistaa tulkinnan, jonka mukaan velvollisuus tilittää oman käytön veroa voi syntyä ainoastaan sellaisissa tilanteissa, joissa palveluja luovutetaan ilmaiseksi AVL 22 §:n tarkoittamalla tavalla yhtiön liiketoimintaan kuulumattomiin tarkoituksiin.

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki