CTA Paikka
CTA Paikka

Palautuskelpoisten liittymämaksujen arvonlisäverotus

7.12.2011
Avatar
Petri Salomaa

Kuitupohjaisia tietoliikennepalveluita

asiakkailleen tarjoavan yhtiön ei ollut suoritettava arvonlisäveroa palautus- ja siirtokelpoisista tietoverkon liittymismaksuista. KHO katsoi, että kyse oli yhtiöön tehdystä pääomasijoituksen luonteisesta erästä, joita ei AVL:n yleisten periaatteiden ja 1 ja 18 §:n mukaan pidetä arvonlisäverollisena myyntinä. KHO:n ratkaisu on linjassa aiemman oikeus- ja verotuskäytännön kanssa.

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki