Osuuskunnan rakennuttama viemäriverkosto

21.8.2012
Avatar
Petri Salomaa

Osuuskunnan harjoittama toiminta, joka käsitti paitsi viemäriverkoston rakennuttamisen myös sen ylläpidon ja huollon jäsentensä yhteisiä tarpeita varten, ei ollut luonteeltaan AVL 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua liiketoiminnan muodossa harjoitettua liiketoimintaa, eivätkä viemäriverkoston rakennuttamisesta, ylläpidosta ja hoidosta aiheutuneet maksut olleet vastiketta osuus­kunnan palvelusta yksittäiselle osuuskunnan jäsenelle. Osuuskunnalla ei ollut AVL 102 §:n nojalla oikeutta vähentää rakennuttamansa viemäriverkoston rakennus- ja muihin kustannuksiin sisältyviä arvonlisäveroja.

Kommentit

KHO katsoi päätöksessään, toisin kuin Helsingin hallinto-oikeus samaa asiaa koskeneessa ratkaisussaan, etteivät liiketoiminnalle asetetut kriteerit täyttyneet osuuskunnan harjoittamassa toiminnassa ja etteivät osuuskunnan jäseniltään perimät suunnittelu- ja liittymismaksut sekä myöhemmässä vaiheessa verkoston ylläpitoon liittyvät veloitukset olleet vastikkeen luonteisia eriä. Tapauksessa on löydettävissä myös liiketoiminnalle tyypillisiä elementtejä, eikä ratkaisun perusteella ole mahdollista yksiselitteisesti määrittää niitä tekijöitä, joiden perusteella osuuskunnan jäseniltään perimät maksut voidaan erottaa arvonlisäverollisista vastikkeista. Vastaavankaltaisissa tilanteissa tulisi näin ollen tapauskohtaisesti määrittää, voidaanko harjoitettua toimintaa pitää liiketoimintana.

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki