Kylkiäisen määritelmä

20.8.2013
Avatar
Petri Salomaa

Tietoliikennealalla toimivan yhtiön ei tullut suorittaa liittymälahjojen luovutuksesta arvonlisäveroa tavaroiden omaa käyttöä koskevien säännösten perusteella KHO:n tapauksessa 2013:89 (vuosikirja 10.5.2013/1643). Yhtiö luovutti 12 kuukauden määräaikaisen liittymäsopimuksen tehneille asiakkaille digiboxin tai langattoman tukiaseman liittymälahjana. Tavarat luovutettiin asiakkaille heti sopimusta tehtäessä.

Kun otettiin huomioon liiketoimen tosiasiallinen luonne ja arvonlisäverojärjestelmään sisältyvä veron kertaantumattomuuden periaate, liittymälahjojen eli niin sanottujen kylkiäisten arvon oli katsottava sisältyneen myytyjen liittymien hintaan eli niitä ei luovutettu vastikkeetta. Päätöksen mukaan yhtiöllä oli oikeus vapaasti määritellä tuotteen hinta ja sitä oli pidettävä verotuksen perusteena.

Sillä ei ollut asiassa merkitystä, että laajakaistaliittymän hinta oli ollut sama ennen kampanjaa ja sen aikana.

Kommentit

Ratkaisu selkeyttää jossain määrin kylkiäisen määritelmää. Aiemmassa oikeuskäytännössä (vrt. KHO 27.12.2011/3757) luovutettuja kampanjatuotteita ei katsottu kylkiäisiksi siitä huolimatta, että luovutukset liittyivät kyseisen teleoperaattorin omaan verolliseen palvelumyyntiin.

KHO:n uuden päätöksen keskeinen eroavaisuus vanhempaan nähden on ilmeisesti se, että liittymälahjat luovutettiin samanaikaisesti liittymäsopimuksen tekemisen yhteydessä, eikä niiden saamiselle ollut edellytyksenä, että liittymälle oli kertynyt tiettynä aikana laskutusta ennalta sovittu määrä.

 

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki