KVL:032/2011

7.12.2011
Avatar
Petri Salomaa

Omistuksen ja leasingsopimusten perusteella työsuhdeautoiksi luovutettuja henkilöautoja hallinnoivan X Oy:n ei katsottu vuokraavan kyseisiä autoja työntekijöilleen vastiketta vastaan, vaan autoetu oli työsopimukseen perustuvaa vastiketta työntekijän tekemästä työstä. X Oy:n ei näin ollen ollut suoritettava arvonlisäveroa työntekijän bruttopalkasta pidätetystä työsuhdehenkilöauton autoedun arvosta. Ajoneuvojen luovuttamista luontoisetuna osittain työntekijöiden yksityisiä ajoja varten ja osittain yrityksen liikeajoja varten ei ollut myöskään pidettävä AVL 114 §:n 2 momentissa tarkoitettuna ajoneuvon vuokrauksena. X Oy:llä ei siten myöskään ollut miltään osin oikeutta vähentää kyseisiin henkilöautoihin liittyvien hankintojen arvonlisäveroja. KVL:n ratkaisu on linjassa aiemman verotuskäytännön kanssa.

Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki