KVL 1.9.2010 Numero 37/2010

9.11.2011
Avatar
Petri Salomaa

Keskusverolautakunta käsitteli arvonlisäveron vähennysoikeuden jatkumista liiketoiminnan lopettamistilanteessa 1.9.2010 antamassaan ratkaisussa numero 37/2010. Ratkaisun mukaan vähennysoikeus voi jatkua liiketoiminnan lopettamistilanteessa vielä varsinaisen liiketoiminnan lakkaamisen jälkeenkin, kunhan voidaan osoittaa, että tuolloin maksetuilla laskuilla ja verovelvollisen harjoittaman taloudellisen toiminnan välillä on suora ja välitön yhteys. X AB:lla oli Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity sivuliike, joka harjoitti autokauppaan liittyvää osamaksu- ja rahoitusleasingtoimintaa. Pääliike X AB oli rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi toisessa EU-valtiossa.

X AB aikoi lopettaa Suomen sivuliikkeen ja tämän vuoksi sen toiminta – muun muassa rahoitussopimuksia ja työntekijät – oli siirretty liiketoimintakaupalla ulkopuoliselle yhtiölle. Sivuliikkeen toimitilojen vuokrasopimus ei kuitenkaan ollut irtisanottavissa, vaan se sitoi sivuliikettä sopimuskauden ajan. Tämän lisäksi X AB ja sen Suomen sivuliike vastasivat eräistä muista toimitiloihin liittyvistä kustannuksista näitä koskevien, määräajan voimassa olevien sopimusten mukaan.

Keskusverolautakunta katsoi edellä mainittujen kustannusten liittyvän X AB:n Suomen sivuliikkeensä kautta Suomessa harjoittamaan arvonlisäverolliseen rahoitusleasingtoimintaan sekä verottomaan osamaksurahoitustoimintaan. Näin ollen X AB:n velvollisuus jatkaa vuokran ja muiden kulujen maksamista vielä sen jälkeen, kun Suomen sivuliikkeen toiminta päättyi, johtui tämän liiketoiminnan harjoittamisesta. Keskusverolautakunta totesi, että hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa maksuilla ja X AB:n sekä sen Suomen sivuliikkeen harjoittaman taloudellisen toiminnan välillä oli suora ja välitön yhteys. Vuokra- ja muihin kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero oli sivuliikkeelle vähennyskelpoinen sopimusten voimassaoloajan samassa suhteessa, jossa kustannusten sisältämä arvonlisävero oli ollut vähennyskelpoista ennen rahoitussopimusten luovutusta. Keskusverolautakunnan mukaan vähennyskelpoisuuden edellytyksenä oli kuitenkin se, ettei tilojen käyttötarkoitus muulla tavoin muutu aiempaan verrattuna.

Ratkaisu on lainvoimainen ja samaa periaatetta tulee siis voida soveltaa myös täysin kotimaisen toimijan vähennysoikeuden jatkumiseen liiketoiminnan lopettamistilanteessa. Koska arvonlisäveron vähennysoikeus voi edellä kuvatuin edellytyksin jatkua varsinaista liiketoimintaa pidempään, myös arvonlisäverovelvollisten rekisteristä poistamisen ajankohtaan on syytä kiinnittää huomiota yrityksen liiketoiminnan lopettamistilanteessa.

OTK Harri Huikuri, Deloitte

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki