Korkein hallinto-oikeus on julkaissut seuraavat ratkaisut:

9.11.2011
Avatar
Petri Salomaa

OTK Harri Huikuri, Deloitte

KHO:2011:3 (vuosikirja)

Korkein hallinto-oikeus teki 18.1.2011 ennakkoratkaisupyynnön Euroopan unionin tuomioistuimelle koskien tavaran yhteisöhankintaa, kun hankinnan kohteena on ilma-alus. Yhtenä pääkysymyksenä on käsitteen ”pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä vastiketta vastaan harjoittava lentoyhtiö” tulkinta.

KHO 3.9.2010/2051 (muu julkaistu)

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että valmismatkaan liittyvää varausmaksua ei ollut pidettävä erillisestä palvelusta suoritettuna maksuna, vaan kysymys oli valmismatkan hintaan sisältyvästä hinnanlisästä. Euroopan yhteisön ulkopuolelle suuntautuneiden valmismatkojen myyntiin liittyvät varausmaksut olivat verottomia.

KHO 3.9.2010/2050 (muu julkaistu)

Autokauppaa harjoittava yhtiö oli hankkinut työntekijöille työsuhdeautoiksi luovuttamansa käytetyt henkilöautot ensisijaisesti myytäviksi. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tällaisten käytettyjen henkilöautojen edelleenmyyntiin voitiin soveltaa marginaaliverotusmenettelyä.

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki