Alennetun verokannan soveltaminen tennisliikuntatoimintaan (KHO 19.1.2012/52)

21.8.2012
Avatar
Petri Salomaa

Ohjattua tennisliikuntatoimintaa harjoittavan yrityksen ei katsottu voivan soveltaa myynteihinsä alennettua verokantaa, sillä palvelun myynnin pääpainon katsottiin olevan tenniksen ohjauksessa ja opetuksessa. KHO katsoi, että ALV-direktiivin mukaan alennettua verokantaa voitiin soveltaa vain urheilulaitosten käyttöoikeuteen ja että alennettuja verokantoja koskevia poikkeuksia on tulkittava suppeasti ja niin pitkälle kuin mahdollista unionin oikeuden mukaisesti.

Kommentit

Rajanveto liikuntapalvelun ja opetuksen välillä on hyvin tulkinnallinen. Yllä kuvattu KHO:n päätös yhdessä aiempien ratkaisujen kanssa tarkasteltuna osoittaa, että arviointi tarjotun palvelun ALV-käsittelystä tulee tehdä laji- ja tapauskohtaisesti. Esimerkiksi KHO:n aiemmassa ratkaisussa KHO 21.9.2009/2291 ohjattujen ratsastustuntien pito katsottiin sellaiseksi liikuntapalveluksi, johon voitiin soveltaa alennettua verokantaa.
 

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki