Yritys­kokoluokkien muutos­esitys

15.1.2024 Kuva iStock

Euroopan komissio on antanut 17.10.2023 esityksen delegoidusta direktiivistä, jolla tullaan päivittämään yrityskokoluokkia. Yrityskokojen päivittäminen on osana hanketta, jonka tarkoituksena on vähentää yritysten hallinnollista taakkaa 25 prosenttia EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Jäsenvaltioilla on mahdollisuus implementoida tuleva direktiivi lainsäädäntöönsä siten, että sitä voidaan soveltaa 1.1.2024 tai sen jälkeen alkaviin tilikausiin. Direktiivin voimaansaattaminen on vielä kuitenkin kesken, eikä vielä ole varmaa tietoa siitä millä aikataululla uusia kokorajoja ottamaan käyttöön Suomessa. Mikro- ja pienyritysten raja-arvojen nosto mahdollistaisi suuremmalle yritysjoukolle vaihtoehdon hyödyntää tilinpäätöksen laadinnassa pien- ja mikroyritysasetusta kirjanpitoasetuksen sijaan. Rajojen nosto myös kaventaisi kestävyysraportointivaatimusten soveltamisen piiriin kuuluvien yritysten joukkoa.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki