Yksin­yrittäjien rekry­tointi­tuki­kokeilu

10.10.2022 Kuva iStock

TE-keskus on aloittanut tänä vuonna kokeilun, jonka tarkoituksena on hankkia tietoa siitä, madaltaako rekrytointituki yritysten kynnystä palkata ensimmäinen työntekijä ja onko tuella vaikutusta yritystoiminnan kasvuun. Kokeiluun valituilla yrityksillä on mahdollista saada tukea 50 prosenttia ensimmäisten työntekijöiden palkoista enintään 12 kuukauden ajalta. Maksimitukisumma on 10 000 euroa. Kokeilu päättyy 31.12.2023 ja tuloksia ryhdytään arvioimaan keväällä 2024. Kokeilun piiriin kuuluville yritykselle on lähetetty aiheesta elokuussa kirje.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki