Whistle­blower-laki edennyt edus­kunta­käsittelyyn

25.11.2022 Kuva iStock

Pitkään viivästynyt Whistleblower-laki on viimein edennyt eduskuntakäsittelyyn asti. Tämän lehden mennessä painoon laki oli vielä valiokuntakäsittelyssä, mutta sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. Laki velvoittaa yli 50 hengen yrityksiä järjestämään sisäisen ilmoituskanavan, jonka kautta esimerkiksi työntekijät ja alihankkijat voivat ilmoittaa anonyymisti tietyistä EU:n ja kansallisen lainsäädännön rikkomuksista. Rahanpesun torjunnan piirissä olevilla toimialoilla kuten tilitoimistoissa ja lakiasiaintoimistoissa 50 hengen kokorajaa ei sovelleta, vaan vaatimus koskee lähtökohtaisesti kaikkia yrityksiä.

Tilitoimistojen kannalta laki ei aiheuta merkittäviä uusia velvoitteita. Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan 1–5 työntekijän tilitoimisto ei tarvitse sisäistä ilmoituskanavaa, vaan työntekijät voivat käyttää viranomaisen tarjoamaa julkista ilmoituskanavaa. Sisäisenä ilmoituskanavana voidaan käyttää ohjelmistoratkaisun ohella esimerkiksi lukittavaa postilaatikkoa. Vaatimus tilitoimistojen sisäisestä ilmoituskanavasta on jo sisältynyt rahanpesulakiin, eli itse asiassa niin sanottu whistleblowing-laki esitetyssä muodossaan ei tuo tilitoimistolle varsinaisesti uusia velvoitteita.

Osoitteesta yrittajat.fi löydät Albert Mäkelän erinomaisen koosteen lain sisällöstä.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki