Valtio­varain­ministeriön selvitys vahvistaa yritysten pankki­tili­ongelmat

7.5.2024 Kuva iStock

Valtiovarainministeriö julkaisi 1. maaliskuuta 2024 arviomuistion pankkipalvelujen ja luottolaitoslainsäädännön sääntelyn ajantasaisuudesta ja muutostarpeista. Arviomuistion mukaan yritykset kohtaavat merkittäviä ongelmia pankkipalveluiden saatavuudessa. Ongelmat liittyvät pääasiassa tilien avaamiseen ja sulkemiseen sekä palvelujen rajoittamiseen. Vaikeuksia on erityisesti mikro- ja pienyrityksillä, etenkin maahanmuuttajataustaisilla yrityksillä.

Myös yhdistykset kohtaavat osin merkittäviäkin ongelmia peruspankkipalveluiden saatavuudessa ja käytettävyydessä. Ongelmat koskettavat merkittävää osaa yhdistyksistä.

Arviomuistiossa esitetään yhtenä ongelman ratkaisukeinona peruspankkipalvelujen tarjoamisvelvoitteen laajentamista. Muistio toteaa: “Luottolaitoslain 15 luvun 6 ja 6 a §:ään sisältyviä säännöksiä asiakkaan oikeudesta peruspankkipalveluihin olisi perusteltua harkita laajennettavaksi koskevaksi yrityksiä ja yhteisöjä sekä elinkeinotoimintaa harjoittavia luonnollisia henkilöitä.”

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki