CTA Paikka
CTA Paikka

Valtio­neuvoston asetus mikro­yhdistysten tilin­pidosta annettu

29.8.2023 Kuva iStock

Yhdistykset, jotka eivät harjoita liiketoimintaa ja joiden saamien avustusten ja muiden tulojen yhteismäärät ovat enintään 30 000 euroa päättyneeltä ja sitä edeltäneeltä tilikaudelta voivat halutessaan soveltaa kevennettyä tilinpitoa tilikausilta, jotka alkavat 1.7.2023 tai sen jälkeen. Avustuksen antaja tai toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin vaatia, että mikroyhdistys laatii kahdenkertaisen kirjanpidon.

Mikäli mikroyhdistys järjestää tilinpitonsa jäsenavoimena, se voi luopua pääkirjatileihin pohjautuvasta kirjanpidosta kokonaan. Jäsenavoimessa tilinpidossa yhdistyksen jäsenellä on pyynnöstä oikeus saada tilinpito nähtäväkseen kerran kuukaudessa. Tilinpidon tulee pohjautua tiliotteeseen, jossa näkyvät tapahtumat tulee yhdistää asianmukaiseen kuittiin tai muuhun tositteeseen. Käteiskassan käsittelystä on annettu omat tarkat ohjeensa, jotka sisältävät tilitysvelvoitteen. Tilinpäätöksen sijaan laaditaan vuosikoonti, joka pitää sisällään muun muassa tiedot jäsenavoimuuden toteutumisesta tilivuoden aikana, rahaliikenteen määrän sekä käteiskassan saldon, omaisuus- ja saatavaluettelon, velkaluettelon sekä jäsenten maksuvelvollisuuteen liittyvien saamisten määrän.

Toinen vaihtoehto pienelle yritykselle kahdenkertaisen kirjanpidon perusteella laaditulle tilinpäätökselle on laatia tilinpitonsa asetuksessa annetun tuloslaskelmakaavan mukaiseksi. Tilinpidon tulee tässäkin toimintamallissa pohjautua tiliotteeseen ja noudattaa käteiskassasta annettuja käsittelyohjeita. Tilinpäätöksen sijaan laaditaan vuosilaskelma. Vuosilaskelma pitää sisällään tuloslaskelman sekä liitetietoina omaisuus-, saatava-, velka- ja vastuuluettelon sekä niiden vähennykset ja lisäykset tilivuoden aikana. Käytännössä tässä mallissa kyse on siis yhdenkertaisesta kirjanpidosta, jossa taseen eristä pidetään erillistä kirjaa.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki