Vaihtelevan työajan sopimuksiin muutoksia

13.5.2022 Kuva iStock

Vaihtelevan työajan sopimuksiin on tulossa muun muassa työnantajan velvollisuus tarkastaa ­työsopimuksessa sovitun vaihtelevan työaikaehdon toteutumista ja työajan ­vakiintumista oma-aloitteisesti vähintään 12 ­kuukauden välein. Nykyisen lain mukaan ­tarkastelu on tehtävä työntekijän erikseen pyytäessä. Lisäksi ­säädettäisiin siitä, missä tilanteissa työvuoron teettäminen edellyttää työntekijän ­suostumusta. Myös työvuoron peruuntuessa tulisi velvollisuus maksaa työntekijälle kohtuullinen korvaus peruuntumisesta aiheutuneesta haitasta.

Muutos tehdään osana hallituksen esitystä (HE 60/2022), joka EU:n työehtodirektiivistä on annettu, ja jonka tarkoituksena on osaltaan parantaa etenkin epävarmemmissa työsuhteissa työskentelevien asemaa edistämällä turvatumpia ja ennakoitavampia työehtoja.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki