Uusi rahanpesuasetus täsmentää rahanpesulain säännöksiä

25.11.2021 Kuva iStock

Valtioneuvosto antoi 11.11.2021 asetuksen menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi ja riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.

Asetus tulee voimaan 1.1.2022. Asetuksessa ei aseteta ilmoitusvelvollisille uusia vaatimuksia, vaan se täsmentää tarkemmin rahanpesulain eräiden kohtien sisältöä. Asetuksessa kerrotaan, missä tilanteissa ilmoitusvelvollinen, esimerkiksi tilitoimisto voi soveltaa asiakkaaseen yksinkertaistettua tuntemismenettelyä ja missä taas täytyy soveltaa tehostettua tuntemismenettelyä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan riskiprofiilin perusteella asiakkaan toimia voi yksinkertaistetussa menettelyssä tarkastella harvemmalla syklillä. Kaikki rahanpesulain 3:3§ edellyttämät tuntemistiedot täytyy kuitenkin kerätä ja säilyttää. Tehostetussa tuntemismenettelyssä puolestaan asiakkaan toimintaa tulee tarkastella tiheämmin. Tämän lisäksi asetuksessa ohjeistetaan muun muassa asiakkaan erityispiirteiden tai maantieteellisen alueen perusteella tapahtuvaa riskiarviointia. Käytännössä asetuksen sisältö on linjassa aiemmin annettuun AVI:n ohjeistukseen, eikä aiheuta tilitoimistoille muutostarpeita toimintamalleihin.

Tänä vuonna rahanpesurintamalta on kuulunut myös muuta uutta. Rahanpesulakia muutettiin vähäisissä määrin, ja AVI antoi ohjeen sekä mallilomakkeen riskiarvioon. Näistä Taloushallintoliitto onkin jo tiedottanut.

JuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki