CTA Paikka
CTA Paikka

Uudis­asunnon yhtiö­vastikkeen alen­nuksista ei synny ostajalle tulo- tai lahja­vero­seuraamuksia

9.10.2023 Kuva iStock

Uudisasunnon ostajille on ryhdytty tarjoamaan erilaisia vastikealennuksia ja -etuja asunnonostajien kysynnän hiipuessa. Vero­hallinnon 29.8.2023 julkaiseman kannanoton mukaan näitä alennuksia ja etuja voidaan pitää kauppahinnan alennuksena, joista ei aiheudu ostajalle veroseuraamuksia. Ostajan saama kauppahinnan alennus alentaa Verohallinnon kannanoton mukaan ostajan ostamien osakkeiden hankintamenoa. Varainsiirtoverotukseen vastikealennus vaikuttaa vain silloin, jos tämä alennus on merkitty kauppakirjaan kauppahintaa pienentäväksi eräksi. Rakennusliikkeet tarjoavat vastikealennuksia ja -etuja myynninedistämistarkoituksessa, joten niistä ei synny saajalleen veronalaista lahjaa.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki