Työsuhteen määritelmään kokonais­harkintaa

10.10.2022 Kuva iStock

Työsopimuslain 1. luvun 1 § muuttamisesta on hallituksen esitysluonnoksessa esitetty lisättäväksi tulkinnanvaraisiin tilanteisiin vaatimus tehdä tarvittaessa kokonaisharkinta, jossa huomioitaisiin sopimusosapuolten yhteinen tarkoitus. Huomioitavia asioita olisivat muun muassa työn tekemistä koskevat ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään sekä niistä muodostuva osapuolten tosiasiallinen asema oikeussuhteessa. Esityksen tavoitteena on täsmentää ja selkeyttää työsuhteen käsitteen määrittelyä tulkinnanvaraisissa ja epäselvissä tilanteissa, erityisesti työsuhteessa ja yrittäjänä tehtävän työn välisessä rajanvedossa. Hallituksen esityksen arvioitu antamisajankohta on viikko 41/2022. Muutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 aikana.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki